Studer I usa / universitet i usa?​

USA har universiteter som rangerer blant de beste i verden når det gjelder å studere, og USA er definitivt den foretrukne destinasjonen for internasjonale studenter. Det som er så unikt ved et amerikansk universitet er mangfoldet av fagretninger som tilbys. I følge "Institute of International Education" nærmer antallet seg med internasjonale studenter ved amerikanske colleges og universitet seg 600.000. USA har både private og offentlige universitet, og størrelsen varierer fra noen hundre til mer enn 50.000 studenter, fordelt på nærmere 4000 universitet og colleges. Til USA kommer de for å studere fra hele verden, fordi de mener at en amerikansk utdannelse vil gi dem de beste forutsetninger for framtiden. Studer i Usa fordi universitetene i USA tilbyr de internasjonale studentene et bredt utvalg av spennende, nyttige og omfattende studiemuligheter.

Noen av fordelene ved å studere på Universitet i USA er:

  • USA er landet med flest universiteter og colleges i verden og de er globalt anerkjente.
  • Stipendmuligheter/scholarship ved mange Universiteter i USA
  • Studier i USA gir et stort pluss på CV'en
  • Universitetsutdanning i USA gir anerkjennelse fra framtidige arbeidsgivere
  • Unike studiemuligheter på Universiteter i USA
  • Studier i USA gir praktisk erfaring, forskning & teknologi
  • Studere på Universitet i USA og bo på Campus
  • Opplev den amerikanske kulturen og gjestfriheten som student!

USA har flest universitet og colleges i verden - det gir unike valg muligheter for å studere

USA er det landet i verden som har flest universiteter og colleges. De fleste amerikanske colleges og universiteter tilby førsteklasses utdannelsesprogrammer med høyt kvalifiserte professorer. Dagens forskning på mange av disse universitetene offentliggjøres i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Mange av professorene ved de gjeldende skolene er ledende innen sine akademiske områder. Antallet ”top-notch” universiteter i USA er svært høyt.

Scholarship muligheter for å studere på mange Universitet i USA

Gjennom Go Campus programmet oppnår deltagerne stipend til universiteter i forskjellige amerikanske stater. Deltagerne oppnår herved fordeler, som ellers er forbeholdt amerikanske innbyggere.

Å studere på Universitet i USA gir anerkjennelse fra framtidige arbeidsgivere

Et vitnemål fra en skole eller et universitet er ofte ikke så mye verdt, hvis det ikke anerkjent av arbeidsgivere. Derfor er det viktig å sikre seg at utdanningen fra det universitet man velger, er globalt anerkjent. Det kan man være trygg på i USA. Høyere læreanstalter i USA får profesjonell akkreditering av forskjellige styrende organisasjoner. Disse skolene oppnår akkrediteringen ved å oppfylle visse kriterier, for å sikre en utdannelse av høy kvalitet. Det er tusenvis av amerikanske skoler, som tilbyr vitnemål/diplomer som er anerkjent over hele verden. Siden de amerikanske institusjonene fokuserer på de globale aspektene innenfor hvert studie, er det større sjanse for at studentene får universal kunnskap innen sitt fagfelt. Det er ikke lenger tilstrekkelig å fokusere på noen geografiske områder. Utdannelsesinstitusjoner i USA anerkjenner dette og tilbyr et mer omfattende og globalt pensum for å imøtekomme de nye kravene.

Velger du å studere på Universitet i USA har du mange fagmuligheter

En av de største fordelene ved å studere i USA er de mange akademiske mulighetene, studentene kan velge mellom. Man kan studere alt fra markedsføring til idrett, fordi det finnes et hav av forskjellige studieretninger. Det amerikanske skolesystemet gir fleksible løsninger, som gir fleksibilitet til studentene med jobb eller studieliv, til de som utøver sport på høyt nivår. Det betyr at den enkelte studenten står fritt til å velge hvor og når vedkommende ønsker å delta i undervisningen, hvor mange fag man vil melde seg på til hvert semester, og hvilke valgfrie fag man ønsker at ta. De fleste utdannelsesinstitusjoner tilbyr fleksible akademiske programmer, siden det amerikanske utdannelsessystemet har fokus på å oppfylle den enkelte studentens behov.

Å studere på Universitet i USA gir deg praktisk erfaring, forskning & teknologi

De fleste colleges og universiteter har etablert relasjoner til arbeidsgivere og forskere innenfor forskjellige fagområder. Dette gir studentene mulighet til å få "hands-on" erfaring, som gir utdannelsen en merverdi sammenlignet med andre utdannelser. I motsetning til mange andre land krever mange institusjoner i USA, at studerentene får praktisk erfaring for å kunne få en endelig utdannelse. Alle studentene har tilgang til moderne teknologiske hjelpemidler for å ha de beste forudsetningene for å komme seg godt gjennom studiene.

Studer i USA og bo på Campus

De internasjonale studerentene sier ofte at venner og erfaringer som oppnås i løpet av campus livet er like viktig som selve utdannelsen. Alle erfaringene og de livslange vennskapene som skapes ved å bo sammen med andre fra hele verden, er uten sammenligning.

Mer om å bo på Campus i USA​

Bli kjent med den amerikanske kulturen og gjestfriheten ved å studere på Universitet i USA

Amerika er en miks av mennesker fra hele verden. Generelt synes internasjonale studenter, at de fleste amerikanere er veldig gjestfrie, imøtekommende, sjenerøse, og at er tolerante overfor utlendinger. Naturligvis er det noen få unntak, som i alle land. Men det er ikke et utbrent fenomen. Generelt er folk hyggelige og ivrige etter å bli kjent med nye folk og kulturer. Mange internasjonale studenter tar dette til sitt hjerte, og bringer denne filosofien med seg hjem til hjemlandet.​

Adresse

Torvet 6

N-2000 Lillestrøm

Kontaktinfo

Tlf.: 99 28 13 00

Email address: info@myeducation.no

Sociale medier

Instagram Facebook Youtube