Se go campus videoer online​

​5 danske studenter snakker om sitt go campus opphold på lindenwood university. Se videoen og få et godt innblikk I universitetslivet I usa. Når du har sett den er du nok ikke I tvil om at gocampus programmet også er det en gylden mulighet for deg. The university in the usa is waiting you...

Go campus video med 5 danske studenter på lindenwood university

Vårt franske søsterkontor startet gocampus programmet for I 2009. Året etter 10 - doblet de antall søkere. Nå er det flere hundre franske studenter på go campus I usa.

Gocampus video med franske studenter

Adresse

Torvet 6

N-2000 Lillestrøm

Kontaktinfo

Tlf.: 99 28 13 00

Email address: info@myeducation.no

Sociale medier

Instagram Facebook Youtube