Trainee/internship pre-placed eller self-placed

MyEducation tilbyr deg to programmer å velge mellom, som gjelder for både Trainee, Internship og Summer job.

Pre-Placed programmet for Trainee/Internship

Du har ikke funnet deg en amerikansk bedrift, hvor du kan gjennomføre din Trainee/Internship praksisplass eller ditt Summer job. Gjennom oss får du en pålitelig og støttende partner, som vil finne en bedrift til deg slik at du blir pre-placed innenfor det fagområdet du velger. Du får et visum, som gjør det mulig for deg å være trainee/internship i USA i inntil 18 måneder. Du kan velge mellom et 12 eller 18 måneders opphold ved et Trainee og Internship og 2-4 måneder ved en Summer Job. Du kan reise rundt i USA i 1 måned etter at oppoldet ditt hos bedriften er avsluttet.

Self-placed programmet for Trainee/Internship

Du har selv funnet deg en bedrift i USA og derfor kaller vi det self-placed.

For å kunne jobbe i USA trenger du en ”legal sponsor”. Vi ordner alt det nødvendige for deg sammen med vår amerikanske partnerorganisasjon som heter Aspire. Du får visum, som gjør det mulig for deg å være i USA i 3-18 måneder som Trainee og Internship og 2-4 måneder ved Summer Job. I tillegg har du mulighet til å reise rundt i USA i 1 måned etter at praksis oppholdet hos bedriften er avsluttet.​

Merk deg følgende: Nye regler fra US Department of State betyr at du SKAL motta lønn under oppholdet ditt! Lønnskravet varierer fra stat til stat, men som utgangspunkt skal den være minimum US$ 1.200 i måneden.​

Adresse

Torvet 6

N-2000 Lillestrøm

Kontaktinfo

Tlf.: 99 28 13 00

Email address: info@myeducation.no

Sociale medier

Instagram Facebook Youtube